everlast.waw.pl

ekoWarszawa – wokół Programu Ochrony Środowiska

ekoWarszawa – wokół Programu Ochrony Środowiska

ekoWarszawa – wokół Programu Ochrony Środowiska

Trzecia debata z cyklu ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska. Tym razem zastanowimy się Jak dbać o czyste powietrze w Warszawie?

Nagranie z 27.01.2016

 

Jak wspólnie dbać o ekosystem Warszawy? Czy wystarczy nie solić chodników i jezdni, nie zanieczyszczać otoczenia, podlewać drzewa i dbać o zieleń? Urząd Miasta zaprasza na spotkania poświęcone Programowi Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.

 

ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska

O tym, jak strategicznie zarządzać środowiskiem i całym ekosystemem miejskim, będzie informował Program Ochrony Środowiska 2017–2020 z perspektywą do 2023 r., opracowywany przez Urząd m.st. Warszawy wraz z ekspertem z SGGW. Prace koordynuje Biuro Ochrony Środowiska.

Dokument zawiera ogólną charakterystykę miasta, diagnozę obszarów związanych z ochroną środowiska (poruszającą m.in. takie zagadnienia jak: powietrze, gospodarkę odpadami, bioróżnorodność, gospodarkę wodami, system przyrodniczy). W dokumencie wskazane zostaną również kierunki działań zmierzających do poprawy stanu środowiska w omówionych obszarach.

Zanim Program Ochrony Środowiska zostanie poddany konsultacjom społecznym wiosną 2016 r., Warszawa chce usłyszeć – jeszcze na etapie tworzenia dokumentu – opinię, rady i pomysły mieszkańców. Dlatego w tym roku zapraszamy na dwa spotkania z ekspertami, społecznikami i urzędnikami „ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska”.

 

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Brak komentarzy

Nie ma komentarzy w tej chwili, dodaj coś!

Napisz komentarz

Write a Comment