everlast.waw.pl

Warszawa 2030

 Aktualności
  • Warszawa 2030   Warszawa 2030 Zobacz jak planowany jest rozwój Warszawy. W ciągu najbliższych 15 lat powstaną nowe biurowce, miejsca kultury i sztuki, ścieżki rowerowe i wiele innych obiektów. Zapraszamy na wycieczkę...
  • Warszawa nocą z drona 4K / Warsaw at night with drone Warszawa nocą z drona 4K Zobacz niezwykłą Warszawę w nocy! Film w całości został nakręcony z drona i przedstawia najważniejsze i najpiękniejsze miejsca w stolicy Polski. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi (dron...

Warszawa 2030

Warszawa 2030

 

Warszawa 2030

Zobacz jak planowany jest rozwój Warszawy. W ciągu najbliższych 15 lat powstaną nowe biurowce, miejsca kultury i sztuki, ścieżki rowerowe i wiele innych obiektów. Zapraszamy na wycieczkę po Warszawie 2030 – animacja.

 

 

Dlaczego aktualizujemy strategię miasta Warszawa – Warszawa 2030?

Gdy przypomnimy sobie jaka Warszawa była w 2005 roku, kiedy powstała obowiązująca strategia (czyli Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku), z pewnością stwierdzimy, że wiele rzeczy przez tych 10 lat zmieniło się. W związku z tym nasuwa się pytanie czy cele, które wskazano w tym dokumencie, nadal są aktualne? Czy wciąż są dla nas ważne? A może pojawiły się inne wyzwania, którym nasze miasto musi sprostać?
Zarządzanie strategiczne ma to do siebie, że jest procesem ciągłym. Cele zapisane w strategii realizuje się, a następnie weryfikuje czy wciąż są aktualne. My jesteśmy właśnie na tym etapie.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za przystąpieniem do aktualizacji strategii Warszawa 2030 są również czynniki zewnętrzne:

Zmieniły się dokumenty programujące rozwój kraju i województwa (w tym w części z nich wydłużono horyzont czasowy do 2030 roku, czyli Warszawa 2030);

Większy nacisk położono na wymiar metropolitalny. Powstały dwa dokumenty programowe odnoszące się do rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy, tj. Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku oraz Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2020+;

Zmieniło się podejście do zarządzania strategicznego. Wprowadzono zarządzanie wielopoziomowe. Zmodyfikowane zostały standardy dokumentów strategicznych, które stały się bardziej syntetyczne, przez co łatwiejsze w odbiorze. Popularyzowana jest idea tzw. terytorializacji polityki rozwoju (działanie na rzecz rozwoju wychodzącego poza granice administracyjne);

Warszawa 2030

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1

22 443 07 92
warszawa2030[at]um.warszawa.pl

 

Kto jest zaangażowany Warszawa 2030?

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje
Indywidualnie biorą udział w tworzeniu wizji i celów strategii w ramach przedsięwzięć organizowanych w przestrzeni miejskiej i z wykorzystaniem internetu;
Uczestniczą w pracach Grupy Roboczej ds. społecznych, Grupy Roboczej ds. gospodarczych i Grupy Roboczej ds. przestrzennych;
Opiniują wstępny projekt strategii w ramach oficjalnych konsultacji społecznych.

Specjaliści urzędu miasta
Uczestniczą w pracach Grup Roboczych (poza Grupą ds. dzielnic);
Przedstawiciele biur koordynujących główne polityki miasta uczestniczą w pracach Zespołu Redakcyjnego;
Indywidualnie biorą udział w tworzeniu wizji i celów strategii w ramach przedsięwzięć organizowanych w przestrzeni miejskiej i z wykorzystaniem internetu;
Opiniują wstępny projekt strategii w ramach oficjalnych konsultacji społecznych.

Specjaliści urzędów dzielnic
Uczestniczą w pracach Grupy Roboczej ds. dzielnic;
Indywidualnie biorą udział w tworzeniu wizji i celów strategii w ramach przedsięwzięć organizowanych w przestrzeni miejskiej i z wykorzystaniem internetu;
Opiniują wstępny projekt strategii w ramach oficjalnych konsultacji społecznych.

Eksperci
Czuwają nad metodyczną i merytoryczną poprawnością procesu, w tym współtworzą lub opiniują poszczególne części tworzonej strategii oraz kolejne projekty strategii;
Prowadzą prace Grup Roboczych.

Władze miasta
Prezydent m.st. Warszawy akceptuje wyniki kluczowych etapów prac nad strategią;
Rada m.st. Warszawy przyjmuje uchwałą strategię.

Powiązane artykuły

0 komentarzy

Brak komentarzy

Nie ma komentarzy w tej chwili, dodaj coś!

Napisz komentarz

Write a Comment