everlast.waw.pl

Upadłość czy restrukturyzacja warszawskich firm

Upadłość czy restrukturyzacja warszawskich firm

Upadłość czy restrukturyzacja warszawskich firm

Obecnie sytuacja upadających przedsiębiorstw zmienia się diametralnie. Upadłość nie jest już jedyną drogą dla zadłużonych firm, ponieważ dużą szansę dla tego tupu podmiotów niesie ze sobą restrukturyzacja według nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Jednak Prawo Upadłościowe nadal działa i menadżerowie zadłużonych firm mają prawo korzystać z restrukturyzacji lub czekać na wniosek o upadłości. Dlatego znajomość prawa upadłościowego nadal jest ważna.

Warszawa, jako stolica Polski i największe miasto, w dodatku z lotniskiem i dobrze skomunikowanymi trasami w kierunkach wszystkich krajów ościennych przyciąga biznes z całego świata zarówno w postaci firm zakładanych w Polsce, firm córek przedsiębiorstw macierzystych mających siedzibę za granicą, oraz firm typu joint venture, czyli z udziałem kapitału zagranicznego. Słysząc o upadłościach tego rodzaju firm warto wiedzieć jakiego rodzaju może być to upadłość.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę zasięg obowiązywania postępowania upadłościowego, upadłości możemy podzielić na:

• upadłość terytorialną

charakteryzującą się brakiem jakiegokolwiek z elementów transgranicznych i obejmującą z reguły swoim zasięgiem majątek dłużnika położony na terytorium jednego kraju, w naszym przypadku Polski,

• upadłość transgraniczną

którą cechuje występowanie pewnego elementu o charakterze transgranicznym – tzw. punktu styku z obcymi porządkami prawnymi – który może się przejawiać występowaniem majątku dłużnika w co najmniej dwóch państwach, także istnieniem zobowiązań dłużnika w co najmniej dwóch państwach lub ewentualnie tym, iż sam dłużnik jako określony podmiot prawa zlokalizowany jest w dwóch lub więcej państwach.

W ramach upadłości transgranicznych, biorąc pod uwagę perspektywę państw w których jest prowadzona działalność, można wyróżnić kolejny podział na dwa rodzaje:

– upadłości krajowe z elementem zagranicznym, tj. postępowania upadłościowe
wszczęte przeciwko określonemu dłużnikowi w danym państwie i zakładające występowanie określonego elementu transgranicznego, czyli powiązania z innym lub z innymi państwami,

– upadłości zagraniczne z elementem krajowym, tj. postępowania upadłościowe wszczęte przeciwko określonemu dłużnikowi w innym państwie i zakładające występowanie określonego elementu transgranicznego z danym rozpatrywanym państwem. Przykładowo, jeżeli transgraniczne postępowanie upadłościowe zostało wszczęte w państwie X, które wykazuje element transgraniczny, na przykład dysponuje majątkiem w państwie Y, to z perspektywy państwa X jest to upadłość krajowa z elementem zagranicznym, zaś dla kraju Y – upadłość zagraniczna z elementem krajowym;

Nowelizacja prawa Upadłościowego oraz wejście w życie przepisów nowego Prawa Restrukturyzacyjnego daje szansę uniknięcia upadłości oraz poprawy stanu firmy poprzez wdrożenie planu restrukturyzacyjnego w zakresie jednego z czterech wariantów do wyboru przez przedsiębiorcę np. postępowanie sanacyjne, pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego.

Czytaj więcej: Restrukturyzacja czyli zmiany w prawie upadłościowym

Powiązane artykuły

1 komentarz

Write a Comment